สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัคร : ช่างไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ ช่างโลหะ

( 1 ตำแหน่ง )

เงินเดือน :       -

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน

- วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM


คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างกล/ช่างไฟฟ้า/แมคคาทรอนิค/เชื่อม/และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน

มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

มีความสามารถในการอ่าน และ เข้าใจ ผังวงจรไฟฟ้า และ นิวแมติก

หากมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความรู้ความเข้าใจลักษณะงาน ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษมาสมัครด้วยตนเอง

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. วุฒิการศึกษา

3. รูปถ่าย

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

Prominent Co.,Ltd

55 บริษัท พรอมมิเน้นท์ จำกัด  ซอยอินทามระ 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

view